Nieuwe drempelbedragen 2018 2019

Drempelbedragen voor Europees aanbesteden bekend

De nieuwe drempelbedragen voor Europees aanbesteden zijn bekend. Deze nieuwe bedragen gelden voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

In het geval de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moet u deze in beginsel Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 

Kijk voor aanvullende informatie hier

* Drempelwaarden vastgesteld voor 2018 en 2019. Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet verplicht Europees worden aanbesteed.

Recente Nieuwsitems
Bekijk alle Nieuwsitems