Wijziging Gids proportionaliteit

Wijziging Gids proportionaliteit: 28 april 2021

28 april 2021 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat -in navolging van het ‘ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)-, de Voorzitter van de Tweede Kamer middels een kamerbrief geïnformeerd over aanvullende aanpassingen in de Gids proportionaliteit.

In de bijlage van de kamerbrief zijn deze aanpassingen opgesomd. Wat gaat er naast de tekstuele aanpassingen concreet veranderen?

1.       Het verhoogde Europese drempelbedrag voor overheidsopdrachten wordt een vast bedrag Van € 750.000,00 i.p.v. Europees drempelbedrag leveringen en diensten vermenigvuldigt met 3.

2.       Voor een proactieve inschrijver leidt het niet stellen van vragen niet automatisch tot verval van recht om het onderwerp in een later stadium alsnog aan de orde te stellen.

3.       Het is proportioneel de termijn van inschrijven -al dan niet gecombineerd met een rectificatie van de aankondiging van opdracht – te verlengen indien beantwoording van een vraag in de nota van inlichtingenfase leidt tot wezenlijke wijziging van de overheidsopdracht.

Wanneer de aanpassingen van kracht worden is nog niet bekend.

Deze bijlage geeft een overzicht van de aanpassingen in de Gids proportionaliteit zoals aangewezen door het Ontwerpbesluit wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met rechtsverwerkingsclausules. De onderstreepte tekst is gewijzigd. De nieuwe toelichting

 

Download bijlage-1-kamerbrief-ontwerpbesluit-wijziging-aanbestedingsbesluit-in-verband-met-wijziiging-gids-proportionalitetit-rechtsvewerkingsclausules-aanvulling.pdf
Recente Nieuwsitems
Bekijk alle Nieuwsitems