Organisatie en Inkoop

ORGANISATIE INKOOPFUNCTIE

Onze consultants ondersteunen bij de (verdere) professionalisering van uw inkoopfunctie in uw organisatie.
Projectonderwerpen:

  • Organisatiemodel;
  • Organisatie- en inkoopdoelstellingen;
  • Leveranciersmarkten;
  • Vereiste kennis/opleiding;
  • Informatiesystemen voor controle, benchmarks en monitoring;
  • Competenties van een inkoper.

FORMALISERING BELEIDSDOCUMENTEN INKOPEN EN AANBESTEDEN

De organisatie van de inkoopfunctie is een onderdeel van de professionalisering van de bedrijfsvoering.
Overheidsorganisaties worden door accountants gecontroleerd op de rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen.
De formalisering van beleidsdocumenten inzake inkopen en aanbesteden biedt ondersteuning bij de bedrijfsprofessionalisering.

Het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de externe omgeving (leveranciers, stakeholders en medewerkers).
De beleidsdocumenten beschrijven hoe uw organisatie doelmatig en rechtmatig inkoopt binnen de kaders van de vigerende regelgeving.

INKOOPHANDBOEK

De inkoopfunctie wordt uitgevoerd door vele medewerkers: bestellers, adviseurs en beslissers. Voor deze functiegroepen wordt een inkoophandboek opgesteld. Een inkoophandboek biedt duidelijke kaders voor inkopers, budgethouders en is een leidraad voor professioneel inkopen. Het is een operationalisering van formele beleidsdocumenten en omvat de algemene uitgangspunten voor de uitvoering van (delen) van de inkoopfunctie. Het handboek gaat over procuratie, mandatering en verantwoording ten aanzien van de inkoopfunctie.

Het inkoophandboek beschrijft hoe uw organisatie doelmatig en rechtmatig inkoopt. Download hiernaast een voorbeeld inkoophandboek.

ONDERSTEUNING PRO MEREOR

Onze inkoopprofessionals helpen u uw formele documenten inhoud te geven met economische, sociale en maatschappelijke uitgangspunten en kunnen u bijstaan in het opstellen van een inkoophandboek. 

CONTACT

Neem contact op met ons via 026 370 14 76 of via de contactbutton.