Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft eenmalig beschikking opgesteld van elf miljoen euro voor het HNI ten behoeve van de architectuurcollectie

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam is een instituut voor architectuur, design en digitale cultuur en ondersteunend aan de creatieve industrie. Het Nieuwe Instituut (HNI)  beheert het Rijksarchief  en collectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, met tekeningen, foto’s, affiches en maquettes uit de archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en stedenbouwers. Daarnaast is er een internationaal georiënteerde bibliotheek met boeken en tijdschriften over architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, interieur, kunst, design en digitale cultuur. De collectie is toegankelijk voor publiek en raadpleegbaar in het Study Centre. HNI beheert ruim 700 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen met in totaal meer dan 4.000.000 documenten.

Behrang Mousavi is General Manager erfgoed en verantwoordelijk voor het rijksarchief en de collectie architectuur en stedenbouw van het nieuwe instituut  te Rotterdam.
Sinds zijn aantreden in 2010, heeft Mousavi eraan gewerkt om o.a. de staat van de architectuurcollectie in kaart te brengen en samen met directeur-bestuurder is hij bezig geweest de politiek te overtuigen van de noodzaak om maatregelen te treffen, om het nalatenschap van beroemde architecten als Pierre Cuypers, Gerrit Rietveld, Michel de Klerk, Jaap Bakema en Herman Hertzberger veilig te stellen.
Dit met het beoogde resultaat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft eenmalig een beschikking opgesteld van elf miljoen euro voor het HNI ten behoeve van de architectuurcollectie. Deze eenmalige geldinjectie wordt ingezet voor de restauratie, conservering en digitale ontsluiting  van de Rijkscollectie, en om de reeds ingezette digitalisering en ontsluiting van het archief te versnellen.

Pro Mereor zal HNI bij de aanbestedingen restauratie en digitalisering begeleiden en kijkt uit naar een prettige samenwerking .

Recente Nieuwsitems
Bekijk alle Nieuwsitems