Nationaal Programma Onderwijs: Wel of niet aanbesteden?

Nationaal Programma Onderwijs: Wel of niet aanbesteden?

De uitbraak van COVID-19 stelt het onderwijs voor grote uitdagingen. Recent heeft het kabinet besloten dat leerlingen en studenten alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst verdienen. Het kabinet heeft hiervoor het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd: Nationaal Programma Onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Binnen dit programma wordt 8,5 miljard euro geïnvesteerd met als doel herstel én ontwikkeling van het onderwijs door inhalen én compenseren van vertraging en het ondersteunen van leerlingen en studenten die het moeilijk hebben.

Dit financiële steunprogramma voor onderwijsorganisaties biedt financiële middelen voor:

·       Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

·       Extra hulp voor de klas

·       Begeleiding studenten

·       Extra tijdelijke ondersteuning

·       Sneltesten

·       Ventilatie voorzieningen

Van het onderwijs wordt verwacht dat zij snel deze uitgaven doen teneinde de gestelde doelen van de programma’s te realiseren. Hoe kunnen scholen rechtmatig en doelmatig aanbesteden?

De consultants en juristen van Pro Mereor kijken samen met u naar de toepassingssfeer van de aanbestedingswet en de mogelijke uitzonderingsmogelijkheden.

Denk hierbij aan toepassing van bijvoorbeeld:

·       De spoedprocedure;

·       Toepassing procedure voor sociale en andere specifieke diensten;

·       Rechtmatige splitsing en onderhandse gunning.

Recente Nieuwsitems
Bekijk alle Nieuwsitems