Kwaliteitsmetingen facility management

Pro Mereor biedt onafhankelijke kwaliteitsmetingen en belevingsonderzoeken op het gebied van facilitymanagement. Bijvoorbeeld voor het objectief meten van de technische schoonmaakkwaliteit van uw gebouw(en) of de schoonmaakbeleving van uw pandbewoners.

Aanvullende diensten

  • Selectie van de dienstverlener middels begeleiding van de Europese aanbesteding of onderhandse aanbesteding;
  • Implementatie van de nieuwe contractpartij;
  • Het meten van de technische kwaliteit;
  • Het meten van de kwaliteitsbeleving;
  • De contractbesprekingen met de leverancier.

Op het gebied van schoonmaakdiensten ziet dat er als volgt uit;

1. Begeleiding Europese aanbesteding
Pro Mereor begeleidt uw (Europese) aanbesteding. De ervaring leert dat flinke kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd kunnen worden. 

2. Implementatiebegeleiding
Nadat een aanbesteding schoonmaakdienstverlening afgerond is, start de implementatiefase van het contract. Wij bewaken voor u het implementatieplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan borging van het ‘Programma van eisen’ en de ‘0-meting’.

3. VSR-KMS kwaliteitsmeting schoonmaakdiensten
Wij meten de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening op uw locatie(s). Onze experts zijn VSR-KMS gecertificeerd en zijn ingeschreven bij de stichting Schoonmaakkwaliteit. De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, die voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt. Hiermee is het mogelijk om van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud. Ontvangt u van uw schoonmaakdienstverlener wat is afgesproken?Onze medewerkers zijn gecertificeerd VSR-KMS kwaliteitscontroleur en -inspecteur, en verzorgen de kwaliteitsmetingen op uw locaties.

4. Belevingsonderzoek schoonmaakkwaliteit
In de praktijk kan het voorkomen dat de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening anders wordt beleefd dan wat de technische meting aangeeft. Een belevingsonderzoek schoonmaakkwaliteit geeft antwoord op deze vraag. Kwaliteit is immers ook een beleving. Door het laten uitvoeren van een belevingsonderzoek verkrijgt u waardevolle informatie over hoe de pandbewoner zijn werkomgeving ervaart en of de schoonmaakdienstverlening voldoet. Wij verzorgen voor u onderzoeken naar de beleving van de schoonmaakkwaliteit d.m.v. een digitaal enquêtesysteem, waarmee uw interne klanten online naar hun mening omtrent de schoonmaakkwaliteit wordt gevraagd. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt ten behoeve van het kwaliteitsverbeteringproces.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem dan telefonisch contact op met Michel Bastiaansen via 026  370 14 76, per e-mail: mbastiaansen@pro-mereor.nl  of de contactbutton.