Prestatieinkoop

Pro Mereor ondersteunt opdrachtgevers bij aanbestedingen volgens de prestatieinkoop (Best Value Procurement) methodiek. 

Prestatieinkoop methodiek

Kort samengevat ligt bij aanbesteden volgens de prestatieinkoop methodiek de nadruk op kwaliteit, terwijl bij de traditionele manier van inkopen (EMVI - Economisch Meest Voordelige Inschrijving en Laagste prijs) de nadruk veelal ligt op prijscriteria. Leveranciers kunnen zich bij prestatieinkoop naast het aanbieden van de laagste prijs tevens op andere vlakken onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. 

Van controleren naar vertrouwen

Bij prestatieinkoop vindt een verschuiving plaats van “het controleren en beheersen van leveranciers” naar “het loslaten en vertrouwen van leveranciers”. Ofwel: van het sturen van de aanbesteding door de opdrachtgever, naar het laten leiden van de aanbesteding door de opdrachtnemer. De leverancier is immers de expert. Zij krijgen maximaal de ruimte om hun expertise te laten zien, zich van elkaar te onderscheiden.

Prestatieinkoop in de praktijk

Voorbeelden waarbij het prestatieinkoop principe kan worden toegepast zijn aanbestedingen Arbodienstverlening en HRM/PSA systemen.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via 026 370 14 76 of via de contactbutton.