INSCHRIJVEN OP EEN AANBESTEDING

Overheidsorganisaties kopen jaarlijks voor meer dan € 60 miljard aan goederen en diensten. Omdat de uitgaven soms de drempelbedragen overstijgen is er sprake van een aanbesteding. Deze aanbestedingen worden uitgevoerd binnen de werkingssfeer van de Europes en nationale regelgeving. Wij hebben veel ervaring en kennis van diverse soorten aanbestedingen voor meerdere overheidsorganisaties. En willen u w bedrijf graag laten profiteren van deze ervaring en dskundigheid.

Het bedrijfsleven bieden wij: adviezen, training en coaching.

  • Hoe verhoogt u de scoringskans bij een inschrijving?
  • Hoe zorgt u dat uw aanbieding voldoet aan de gestelde juridische procedures en eisen?
  • Hoe organiseert u succesvol accountmanagement?
  • Hoe slim is uw inschrijving?
  • Houdt u voldoende rekening met de beoordelingssystematiek?

DE REGELS

Bij opdrachten van een bepaalde omvang zijn overheids- en publiekrechtelijke instanties verplicht om een Europese aanbesteding te organiseren.
Er gelden verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten. Daarnaast bestaat onderscheid tussen drempelwaarden bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast. De Europese aanbestedingsregels gelden niet alleen voor bouwprojecten, maar ook voor bijvoorbeeld het inkopen van allerlei soorten van goederen en type dienstverlening. Maar ook concessie overeenkomsten en inhuur van personeel zijn aanbestedingsplichtige uitgaven. De hulp van een specialist is hierbij niet perse nodig, maar wel handig. U kunt profiteren van meer dan 25 jaar plus ervaring, zowel juridisch als commercieel vlak op het gebied van inkoop en aanbesteden.

UW INSCHRIJVING

Om een Europese aanbesteding te winnen is een slimme tactiek nodig. Zorg dat u precies weet wat er van uw organisatie verwacht wordt, stel desnoods aanvullende vragen. Hoe meer u weet, hoe beter het aanbod kan worden afgestemd op de wens van de aanbestedende dienst.
Een goed geformuleerde en vormgegeven aanbieding, afgestemd op de uitstraling van de klant is essentieel. Een goede inschrijving is praktisch en efficiënt en laten zien dat de leverancier begrijpt wat de opdrachtgever verwacht.

ACCOUNTMANAGEMENT

Voor het winnen van een aanbesteding moet u kunnen vertrouwen op goed accountmanagement. Dit graagt uitgekiende voorbereiding. Actief en persoonlijk contact onderhouden met overheidsorganisaties,
weten wat er speelt en welke opdrachten er komen, is belangrijk. Een Europese aanbesteding is vaak maanden in voorbereiding. Het is waardevol als je ver voor de aankondigingsdatum weet dat een aanbesteding gepubliceerd wordt.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via 026 370 14 76 of het contactformulier.

KENNIS

Meer informatie over aanbestedingen, richtlijnen en hulpmiddelen, kunt u vinden op diverse websites:

Kijk ook naar onze helpdesk service

Tenderned

eHerkenning verplicht gebruiken voor TenderNed.

Ondernemers loggen in op TenderNed met eHerkenning. Ook het aanmaken van een nieuw account gaat met eHerkenning. Voor TenderNed heeft u minimaal eHerkenning veiligheidsniveau 2 nodig.

https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen-starten-met-tenderned/eherkenning-gebruiken-voor-tenderned