INSCHRIJVEN OP EEN AANBESTEDING

Overheidsorganisaties kopen jaarlijks voor meer dan € 60 miljard aan goederen en diensten. Vanwege de hoogte van de investeringsbedragen wordt dit vaak gedaan door middel van een aanbesteding.

Deze aanbestedingen gaan gepaard met de nodige regelgeving en wettelijke eisen. Door de juridische processen blijkt ondersteuning door specialisten van grote toegevoegde waarde.
Wij hebben veel ervaring en kennis van diverse soorten aanbestedingen voor meerdere overheidsorganisaties. We laten uw bedrijf graag profiteren van onze adviezen, training en coaching.

  • Hoe verhoogt u de scoringskans bij een inschrijving?
  • Hoe zorgt u dat uw aanbieding voldoet aan de gestelde juridische procedures en eisen?

DE REGELS

Bij opdrachten van een bepaalde omvang zijn overheids- en publiekrechtelijke instanties verplicht om een Europese aanbesteding te organiseren.
Er gelden verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten. Daarnaast bestaat onderscheid tussen drempelwaarden bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast. Actuele drempelwaarden Europees aanbesteden

De Europese aanbestedingsregels gelden niet alleen om bouwprojecten, maar ook om bijvoorbeeld het inkopen van ICT- & facilitaire voorzieningen en dienstverlening in de breedste zin van het woord, zoals schoonmaak, catering, training, marketing, communicatie, verzekeringen etc.

  • Aanbestedingsregels zitten logisch in elkaar;
  • De procedure is transparant en controleerbaar
  • Regels liggen vast en zijn voor iedereen gelijk
  • De overheidsorganisatie moet de procedure binnen de kaders van de regelgeving uitvoeren

De hulp van een specialist is hierbij niet perse nodig, maar wel handig. U kunt profiteren van meer dan 20 jaar ervaring, zowel juridisch als commercieel vlak op het gebied van inkoop en aanbesteden.

UW INSCHRIJVING

Om een Europese aanbesteding te winnen is een juiste tactiek nodig. Zorg dat u precies weet wat er van uw organisatie verwacht wordt, stel desnoods aanvullende vragen. Hoe meer u weet, hoe beter het aanbod kan worden afgestemd op de wens van de aanbestedende dienst.
Een goed geformuleerde en vormgegeven aanbieding, afgestemd op de uitstraling van de klant is essentieel. Een goede inschrijving is praktisch en efficiënt en laten zien dat de leverancier begrijpt wat de opdrachtgever verwacht.

ACCOUNTMANAGEMENT

Een correcte inschrijving en een slimme tactiek garanderen nog niet dat u als winnaar uit de bus komt. Voor het winnen van een aanbesteding moet u kunnen vertrouwen op goed accountmanagement. Actief en persoonlijk contact onderhouden met overheidsorganisaties,
weten wat er speelt en welke opdrachten er komen, is belangrijk. Een Europese aanbesteding is vaak maanden in voorbereiding. Het is waardevol als je ver voor de aankondigingsdatum weet dat een aanbesteding gepubliceerd wordt.

MEERWAARDE

  • Wil je mee doen aan Europese aanbestedingen, dan moet je de spelregels volgen.
  • Wil je winnen, dan moet je goed voorbereid zijn en over de juiste informatie beschikken.
  • Wij kunnen u ondersteunen en adviseren op zowel juridisch als commercieel vlak.

Voor een goede aanbieding is goede samenwerking nodig tussen de accountmanager of vertegenwoordiger voor uw bedrijf, een inhoudsdeskundige op het gebied van uw product of dienst en een specialist op het gebied van aanbestedingen. Uiteraard helpt ondersteuning van medewerkers van een afdeling marketing en communicatie voor de juiste bewoording en presentatie van het aanbod.

Wij zorgen dat de aanbieding inspeelt op de beoordelingscriteria van de aanbestedende dienst en dat hij voldoet aan de wettelijke verplichtingen en juridische eisen.

Contact

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? 
Neem contact met ons op via 026 370 14 76 of het contactformulier.

ERVARING PRO MEREOR

Al meer dan 20 jaar ondersteunen wij vele soorten bedrijven bij succesvolle inschrijvingen op aanbestedingen. Wij voeren ons werk uit op de achtergrond en bieden advies op maat.

KENNIS

Meer informatie over aanbestedingen, richtlijnen en hulpmiddelen, kunt u vinden op diverse websites:

Kijk ook naar onze helpdesk service