Slim inkopen en aanbesteden
Onze consultants en juristen ondersteunen al meer dan 25 jaar overheid en bedrijfsleven op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden. Deze ruime ervaring combineren wij met specialistische vakkennis zodat een aanbesteding rechtmatig en slim wordt uitgevoerd. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een pragmatische doelgerichte aanpak met het oog op "more value for taxpayers money". Wij bieden praktische advisering waarmee uw organisatie direct aan de slag kan.

Specialisten
De specialisten hebben ervaring met uiteenlopende inkoopsegmenten, zoals: administratieve diensten, bouwzaken, energie, facilitaire diensten, HRM, ICT-/cloud-/web-diensten, onderwijsmiddelen, reprografie, sociaal domein, vervoer en zorg.

Kennis
Wij hebben alle benodigde kennis in huis over de Europese aanbestedingsregels. Wij maken de aanbestedingswetgeving voor u begrijpelijk en inzichtelijk en borgen de doel- en rechtmatigheid van uw project. Ons team is Best Value Practises (BVP) gecertificeerd. Ons team van specialisten beschikken over de juiste competenties om u te ondersteunen bij inkoop- of verandertrajecten.

Overheidssectoren
Wij werken voor (semi)overheids-, onderwijs- en zorgorganisaties.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven kan ook rekenen op onze support op het gebied van Europees aanbesteden. Wij hebben veel ervaring en kennis van diverse soorten aanbestedingen voor meerdere overheidsorganisaties. We laten uw bedrijf graag profiteren van onze adviezen, training en coaching.

Klanttevredenheid
Na afloop van een project ontvangen klanten een evaluatieformulier. Deze feedback geeft ons informatie over mogelijkheden to verbetering en klantwaardering. Meer weten?