Slim inkopen en aanbesteden

Informatie:
Pro Mereor is via Teams, telefoon en e-mail te bereiken in tijden van de corona crisis. Wij blijven beschikbaar voor nieuwe opdrachten en aanbestedingen. 

Pro Mereor ondersteunt ruim 25 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkoopprofessionalisering. Pro Mereor heeft ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden en dit koppelen wij aan specialistische kennis. De dienstverlening kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een pragmatische aanpak. Praktische advisering waarmee uw organisatie direct aan de slag kan.

Specialisten
Pro Mereor heeft ervaring met uiteenlopende inkoopsegmenten, zoals: administratie, beveiliging, bouw, energie, facilitaire, HRM, ICT-/cloud-/web-diensten, onderwijsmiddelen, reprografie, sociaal domein, vervoer en zorg.

Kennis
Wij hebben alle benodigde kennis in huis over de Europese aanbestedingsregels. Wij maken de aanbestedingswetgeving voor u begrijpelijk en inzichtelijk en borgen de doel- en rechtmatigheid van uw project. Ons team is Best Value Practises (BVP) gecertificeerd. Ons team van specialisten beschikken over de juiste competenties om u te ondersteunen bij inkoop- of verandertrajecten.

Sectoren
Wij werken met name voor (semi)overheids-, onderwijs- en zorgorganisaties. Uiteraard kan het bedrijfsleven ook rekenen op onze support op het gebied van Europees aanbesteden.

*Pro Mereor hanteert Multifactor Authenticatie (MFA) in het dagelijkse gebruik. Dit waarborgt voor onze klanten een betere beveiliging van data en vereenvoudiging van de aanmeldingsprocedure.

Meer over Pro Mereor