Slim inkopen en aanbesteden
Pro Mereor biedt senior inkoopconsultants en juristen op het gebied van Inkoop en aanbesteden. Wij ondersteunen al meer dan 25 jaar overheid en bedrijfsleven. Wij zorgen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering bij een aanbesteding. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een pragmatische doelgerichte aanpak met het oog op "more value for taxpayers money". Wij bieden praktische advisering waarmee uw organisatie direct aan de slag kan.

Specialisten
De inkoopspecialisten en juristen hebben ervaring met uiteenlopende inkoopsegmenten, zoals: administratieve diensten, bouwzaken, energie, facilitaire diensten, HRM, ICT-/cloud-/telecom/web-diensten, onderwijs specifieke diensten, reprografie, sociaal domein, vervoer en zorg.

Kennis
Wij hebben alle benodigde kennis in huis over de Europese aanbestedingsregels. Wij maken de aanbestedingswetgeving voor u begrijpelijk en borgen de doel- en rechtmatigheid van uw project. Ons team is Best Value Practises (BVP) gecertificeerd. Ons team van specialisten beschikken over de juiste competenties om u te ondersteunen bij inkoop- of verandertrajecten.

Overheidssectoren
Wij werken voor (semi)overheids-, ZBO, onderwijs- en zorgorganisaties.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven kan ook rekenen op onze support op het gebied van Europees aanbesteden. Wij hebben veel ervaring en kennis van diverse soorten aanbestedingen voor meerdere overheidsorganisaties. We laten uw bedrijf graag profiteren van onze adviezen, training en coaching.

Klanttevredenheid
Na afloop van een project ontvangen klanten een evaluatieformulier. Deze feedback geeft ons informatie over mogelijkheden to verbetering en klantwaardering. Meer weten?