Slim inkopen en aanbesteden

Pro Mereor ondersteunt ruim 25 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkoopprofessionalisering. Pro Mereor heeft ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden en dit koppelen wij aan specialistische kennis. De dienstverlening kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een pragmatische aanpak. Praktische advisering waarmee uw organisatie direct aan de slag kan.

Specialisten
De consultants, juristen hebben ervaring met bijna alle inkoopsegmenten, zoals: administratie, beveiliging, bouw, energie, facilitaire, HRM, ICT-/cloud-/web-diensten, onderwijsmiddelen, reprografische, sociaal domein, transport/vervoer en zorg.
Uiteraard kan Pro Mereor meer benoemen. Nieuwe uitdagingen voor uw aanbestedingen gaat Pro Mereor daarom graag aan. 

Kennis
Het team van consultants en juristen hebben alle benodigde kennis in huis over de Europese aanbestedingsregels. Het team maakt de aanbestedingswetgeving voor u begrijpelijk en inzichtelijk en borgen de doel- en rechtmatigheid van uw project. De consultants zijn Best Value Practises (BVP) gecertificeerd. Zij beschikken over de juiste competenties om u te ondersteunen bij inkoop- of verandertrajecten. Dit kan eventueel ook door het verzorgen van trainingen. 

Sectoren
Wij werken met name voor (semi)overheids-, onderwijs- en zorgorganisaties. Uiteraard kan het bedrijfsleven ook rekenen op onze support op het gebied van Europees aanbesteden.

*Pro Mereor hanteert Multifactor Authenticatie (MFA) in het dagelijkse gebruik. Dit waarborgt voor onze klanten een betere beveiliging van data en vereenvoudiging van de aanmeldingsprocedure.

Informatie: Pro Mereor is via Teams, telefoon en e-mail te bereiken in tijden van de corona crisis. Wij blijven beschikbaar voor nieuwe opdrachten en aanbestedingen. 

Meer over Pro Mereor