Slim inkopen en aanbesteden

Informatie:
Pro Mereor is via Teams, telefoon en e-mail te bereiken in tijden van de corona crisis. Wij  zijn beschikbaar voor nieuwe opdrachten en aanbestedingen. Onze consultants en juristen ondersteunen al meer dan 25 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkoopprofessionalisering. Pro Mereor heeft ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden en dit combineren wij met specialistische vakkennis zodat een aanbesteding rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd. De dienstverlening kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een pragmatische doelgerichte aanpak met het oog op "more value for taxpayers money". Wij bieden praktische advisering waarmee uw organisatie direct aan de slag kan.

Onze kernwaarden zijn:

  • Deskundig;
  • Objectief;
  • Pragmatisch;
  • Betrokken;
  • Onafhankelijk

Specialisten
De specialisten hebben ervaring met uiteenlopende inkoopsegmenten, zoals: administratieve diensten, bouwzaken, energie, facilitaire diensten, HRM, ICT-/cloud-/web-diensten, onderwijsmiddelen, reprografie, sociaal domein, vervoer en zorg.

Kennis
Wij hebben alle benodigde kennis in huis over de Europese aanbestedingsregels. Wij maken de aanbestedingswetgeving voor u begrijpelijk en inzichtelijk en borgen de doel- en rechtmatigheid van uw project. Ons team is Best Value Practises (BVP) gecertificeerd. Ons team van specialisten beschikken over de juiste competenties om u te ondersteunen bij inkoop- of verandertrajecten.

Overheidssectoren
Wij werken voor (semi)overheids-, onderwijs- en zorgorganisaties.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven ook rekenen op onze support op het gebied van Europees aanbesteden. Wij hebben veel ervaring en kennis van diverse soorten aanbestedingen voor meerdere overheidsorganisaties. We laten uw bedrijf graag profiteren van onze adviezen, training en coaching.

Klanttevredenheid
Na afloop van een project ontvangen klanten een evaluatieformulier. Deze feedback geeft ons informatie over mogelijkheden to verbetering en klantwaardering. Meer weten?

*Pro Mereor hanteert Multifactor Authenticatie (MFA) in het dagelijkse gebruik. Dit waarborgt voor onze klanten een betere beveiliging van data en vereenvoudiging van de aanmeldingsprocedure.

Meer over Pro Mereor