Slim inkopen en aanbesteden

Informatie:
Pro Mereor is via Teams, telefoon en e-mail te bereiken in tijden van de corona crisis. Wij blijven beschikbaar voor nieuwe opdrachten en aanbestedingen. 

Onze consultants en juristen ondersteunen al meer dan 25 jaar onderwijs, zorg en overheid bij inkoopprofessionalisering. Pro Mereor heeft ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden en dit combineren wij met specialistische vakkennis zodat een aanbesteding rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd. De dienstverlening kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een pragmatische doelgerichte aanpak met het oog op "more value for taxpayers money". Wij bieden praktische advisering waarmee uw organisatie direct aan de slag kan.

Specialisten
De specialisten hebben ervaring met uiteenlopende inkoopsegmenten, zoals: administratieve diensten, bouwzaken, energie, facilitaire diensten, HRM, ICT-/cloud-/web-diensten, onderwijsmiddelen, reprografie, sociaal domein, vervoer en zorg.

Kennis
Wij hebben alle benodigde kennis in huis over de Europese aanbestedingsregels. Wij maken de aanbestedingswetgeving voor u begrijpelijk en inzichtelijk en borgen de doel- en rechtmatigheid van uw project. Ons team is Best Value Practises (BVP) gecertificeerd. Ons team van specialisten beschikken over de juiste competenties om u te ondersteunen bij inkoop- of verandertrajecten.

Sectoren
Wij werken met name voor (semi)overheids-, onderwijs- en zorgorganisaties. Uiteraard kan het bedrijfsleven ook rekenen op onze support op het gebied van Europees aanbesteden.

*Pro Mereor hanteert Multifactor Authenticatie (MFA) in het dagelijkse gebruik. Dit waarborgt voor onze klanten een betere beveiliging van data en vereenvoudiging van de aanmeldingsprocedure.

Meer over Pro Mereor