Sectoren

Inkoopkenniscentrum Pro Mereor ondersteunt al meer dan 25 overheidsorganisaties en bedrijfsleven bij inkoop en aanbesteden. Ruime ervaring op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden koppelen wij aan specialistische kennis. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en een pragmatische aanpak. Praktische advisering waarmee uw organisatie direct aan de slag kan.

Overheidssectoren die wij faciliteren zijn de zorg, overheid en het onderwijs. Het bedrijfsleven ondersteunen wij bij de professionalisering bij de inschrijving op tenders en het accountmanagement bij overheden.