Uitzend- en Payrollkrachten in het onderwijs

Onderwijsinstellingen krijgen regelmatig te maken met overheidsopdrachten voor diensten, zoals de inhuur van tijdelijk onderwijspersoneel.

Onderwijsinstellingen kunnen tot 18 april 2016 nog profiteren van de uitzondering in het aanbestedingsrecht voor deze specifieke vorm van inkopen. Als gevolg van de wijziging in de Aanbestedingswet zullen een aantal huidige zogenaamde 2B-diensten, waaronder het inkopen van uitzend- en payrollkrachten, komen te vallen onder het reguliere (Europese) aanbestedingsrecht. Dit betekent dat onderwijsinstellingen vanaf 18 april 2016 geen gebruik meer kunnen maken van het verlichte aanbestedingsregime en het inkopen van uitzend- en payrollkrachten (indien de Europese drempelwaarde wordt overschreden) niet meer meervoudig onderhands kan worden ingekocht. Indien de inkoopbehoefte groter is dan de Europese drempelwaarde dan is Europees aanbesteden (openbaar of niet-openbaar) verplicht.

Het is daarom van belang dat onderwijsinstellingen de bestaande overeenkomsten en toekomstige wensen inventariseert en afhankelijk van de uitkomsten al dan niet een nieuwe aanbestedingsprocedure organiseert.
Op deze wijze profiteert u nog van de uitzondering in het bestaande aanbestedingsrecht met betrekking tot het inkopen van uitzend- en payrollkrachten.

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen