Innovatieve Europese Aanbesteding Leermiddelen Onderwijs

Innovatieve Europese Aanbesteding Leermiddelen Onderwijs

Voor ruim 40 scholen in Zuid en Midden Limburg binnen het primair onderwijs (Stichting INNOVO)  is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor leermiddelen.

Wat maakt deze aanbesteding anders? Tijdens de samenstelling van het project/beoordelingsteam zijn de ‘juf en meester’ vertegenwoordigd en worden zij ondersteund door een onderwijskundige zodat hun eisen én wensen nadrukkelijk deel uit maken van deze nieuwe vorm van aanbesteden.

Voor ruim 40 scholen in Zuid en Midden Limburg binnen het primair onderwijs (Stichting INNOVO)  is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor leermiddelen.

Waar gaat deze deal over?  De overeenkomst heeft betrekking op de levering van leermiddelen (folio, digitaal en combinaties daarvan) en aanverwante diensten (ondersteuning bij de selectie van de leermethode, specifieke rapportages omtrent de effectiviteit en efficiency in de uitnutting van de contractmogelijkheden en optimalisatie van gebruik/verbruik leermiddelen).

Wat maakt deze aanbesteding anders? Tijdens de samenstelling van het project/beoordelingsteam zijn de ‘juf en meester’ vertegenwoordigd en worden zij ondersteund door een onderwijskundige zodat hun eisen én wensen nadrukkelijk deel uit maken van deze nieuwe vorm van aanbesteden.

In de daarop volgende analysefase is aandacht besteed aan:

 • Gedetailleerde Gegevensanalyse leermiddelenverbruik/ gebruik;
 • Visie/strategie bijdrage vanuit bestuur;
 • Onderwijskundige input vanuit het onderwijs;
 • ICT analyse op schoolniveau;
 • Gewenste services en diensten.

Deze gedegen analyse, die breed wordt gedragen door de scholen, stelt Inschrijvers in staat hun aanbod af te stemmen op de specifieke behoefte van de individuele school.

Hoe is de aanbesteding uitgevoerd? Deze aanbesteding is volledig elektronisch uitgevoerd via Tenderned. De beoordeling van de inschrijvingen bestond uit een aantal onderdelen:

 • Toetsing op uitsluitingsgronden en relevante selectie eisen (bijvoorbeeld referenties);
 • Schriftelijke beoordeling (Aanbod i.r.t. onderwijsvisie, aanpak, Implementatie, Selectie leermiddelen,Service level agreement)
 • Kwantitatieve beoordeling (Slimme prijsmodellen waarbij de stichting ongebruikte prijsvoordelen later kan inzetten ,Extra kortingsmogelijkheden door slimmer gebruik van leermiddelen, Inwisselbaarheid van  ureninzet.
 • Interactieve beoordeling;
 • Interviews met deskundigen die scholen begeleiden bij selectie en implementatie.

Wat is het resultaat van deze aanbesteding? Stichting Innovo sluit een overeenkomst met één (1) leverancier voor een initiële periode van drie (3) jaar met een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van drie (3) keer één (1) jaar. Onderdeel van de overeenkomst is een SLA (service level agreement) waarin afspraken zijn gemaakt over:

 • Kwaliteit diensten;
 • Optimalisatie gebruik leermiddelen;
 • Services en diensten;
 • Rapportages;
 • Prijsmodellen.

De aanbestedingsstrategie en begeleiding is uitgevoerd door Jos Plattel, directeur Pro Mereor, inkoopkenniscentrum (www.pro-mereor.nl).

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen