Uit de praktijk: Arbodienstverlening

Inrichting van de Arbodienstverlening door de werkgever
Sinds 2005 hebben bedrijven meer vrijheid in de manier waarop zij arbeidsomstandigheden en arbodienstverlening/verzuimaanpak regelen. De zorgplicht is duidelijker bij de werkgever komen te liggen. Deze moet zelf zorgen voor een vitale organisatie waar werknemers veilig, gezond en gemotiveerd kunnen werken. Werkgevers hebben de keuze om de Arbodienstverlening zelf uit te voeren, een vorm van samenwerking met een Arbodienst aan te gaan (maatwerk), of om alles zo veel mogelijk bij het oude te laten (vangnet).

Europese aanbesteding
Een gemeente wil een Europese aanbesteding uitvoeren om de Arbodienstverlening in te richten conform de nieuwe Arbowet. Pro Mereor wordt ingeschakeld om deze aanbesteding inhoudelijk en procedureel te begeleiden. Samen met de klant wordt allereerst een projectteam geformeerd, waarin afgevaardigden van de verschillende bedrijfsonderdelen, deelnemers van de ondernemingsraad, en materiedeskundigen vanuit personeelszaken zitting nemen. Alle wensen worden geïnventariseerd en gecommuniceerd naar de belangstellende arbodienstverleners.

Maatwerkafspraken
In het contract met de winnende Arbodienstverlener worden veel maatwerkafspraken vastgelegd. Zo wordt afgesproken dat de bedrijfsarts en de verzuimconsulent op de locatie van de gemeente werken. Leidinggevenden worden door de Arbodienstverlener gecoacht in het demedicaliseren van ziektemeldingen en geholpen bij het zélf zoeken naar oplossingen. Daarnaast is een project gestart om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. In een SLA (Service Level Agreement) werden concrete afspraken gemaakt over het ziekteverzuimpercentage.

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen