corona en aanbesteden

De corona crisis creëert nieuwe omstandigheden voor overheden bij aanbestedingen. Van u, als aanbestedende dienst, wordt verwacht dat u rekening houdt met bijzondere omstandigheden die effect hebben op uw overheidsopdracht en dat u oog heeft voor de bijzondere situatie waarin uw branche/leveranciers zich bevinden. Ook kunt u bij de inrichting van de aanbesteding (procedure) rekening houden met de huidige situatie.

Omstandigheden opdracht

Bij de opdrachtformulering spelen diverse zaken een rol zoals: klimaat, milieu en personele/sociale aspecten. Toets vooraf in welke mate omstandigheden invloed hebben op de door u gestelde eisen en breng zo nodig wijzigingen aan. Dit voorkomt veel vragen en discussies met inschrijvers.

Omstandigheden leveranciers

De leveranciers/inschrijvers die meedingen naar de opdracht kunnen worden geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden als gevolg van de huidige crisis. U kunt termijnen verlengen door inschrijvers extra tijd te bieden om te komen tot een aanbod of een extra vragenronde organiseren. Ook zien we dat er digitale bijeenkomsten worden georganiseerd om een branche te informeren over de aanbestedingsplannen. En het is denkbaar dat u ondernemers de mogelijkheid biedt om extra kosten in rekening te brengen of dat u maatregelen treft die het risico tot kostenverhoging zoveel mogelijk beperken (uiteraard binnen de redelijkheid en billijkheid). Het klinkt ook redelijk afwijkende afspraken te maken over de uitvoering.

Omstandigheden procedure

Ook als aanbestedende dienst wordt u geconfronteerd met de gevolgen van de huidige crisis. Op 1 april 2020 heeft de Europese Commissie een richtsnoer (1) gepubliceerd waarin een aantal aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden i.r.t. aanbesteden zijn geformuleerd. Zo mag een aanbestedende dienst in motiveerbare, spoedeisende gevallen:

  • Termijnen inkorten;
  • Hanteren van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

 

(1)   Verwijzing voetnoot bij richtsnoer

 

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen