Onderwijsinstellingen verplicht tot elektronisch aanbesteden? Voorlopig nog niet!

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bevatten de verplichting dat bij opdrachten boven de Europese drempelwaarden alle communicatie tussen aanbestedende diensten en inschrijvers elektronisch plaatsvindt.

Elektronisch aanbesteden
Om elektronisch aanbesteden te faciliteren heeft het Ministerie van Economische Zaken de afgelopen jaren het digitale platform TenderNed ontwikkeld en is TenderNed zodanig ingericht dat het kan functioneren als basissysteem voor elektronisch aanbesteden. Doordat documenten niet langer in hardcopy hoeven worden aangeleverd en ook alle overige communicatie in beginsel digitaal verloopt zorgt deze maatregel voor een (financiële) lastenreductie voor alle betrokken deelnemers bij een Europese aanbestedingsprocedure.

Uitgangspunt verplichting volledig elektronisch aanbesteden
Uitgangspunt was dat aanbestedende diensten vanaf april 2016 verplicht zouden zijn om bij Europese aanbestedingsprocedures uitsluitend digitaal aan te besteden. Vooralsnog is dit nog geen verplichting voor onderwijsinstellingen. Richtlijn 2014/24/EU biedt de lidstaten namelijk de mogelijkheid om de verplichting tot elektronisch aanbesteden uit te stellen tot uiterlijk 18 oktober 2018. Van deze mogelijkheid is door de Tweede Kamer gebruik gemaakt in die zin dat de verplichting tot volledig elektronisch aanbesteden voor onderwijsinstellingen gaat gelden per 1 juli 2017. Tot die datum heeft een onderwijsinstelling de keuze om te bepalen hoe de communicatie tijdens een Europese aanbestedingsprocedure zal gaan plaatsvinden: elektronisch, per fax, post of een andere geschikte vervoerder, of een combinatie hiervan. Door de algemene verplichting tot elektronisch aanbesteden uit te stellen krijgen onderwijsinstellingen extra tijd om zich voor te bereiden op het verplicht elektronisch aanbesteden.

Wat kan Pro Mereor voor u betekenen?
Door onze ruime kennis van en ervaring met het (Europese) aanbestedingsrecht fungeert Pro Mereor al jaren als vaste sparringpartner voor onderwijsinstellingen bij het organiseren en begeleiden van (Europese) aanbestedingen. Wanneer u vragen heeft over E-besteden of over het gebruik van TenderNed kunt u contact opnemen met Pro Mereor 026 - 370 14 76 of per e-mail info@pro-mereor.nl.

Recente Nieuwsitems
Bekijk alle Nieuwsitems