Interview Toine Janssen, Stichting Conexus

De Stichting Conexus bestuurt 29 basisscholen in Nijmegen en Heumen. Toine Janssen is lid van het college van bestuur. ‘Door onze omvang boeken wij inmiddels op veel terreinen structureel voordeel op de inkopen’, zegt hij. ‘Maar ook gaat de kwaliteit van diensten vooruit omdat in grote contracten afspraken worden gemaakt over de te leveren prestaties.’

Bundeling van inkoopstromen

De stichting heeft een Europese aanbesteding gedaan voor een schoonmaakcontract voor alle aangesloten scholen. Resultaat: een voordeel van bijna 60.000 euro per jaar (6 a 7%), en meer greep op de kwaliteit van de schoonmaak, omdat hiervoor duidelijke verplichtingen zijn vastgelegd. Een ander voorbeeld is de afvalverwerking. ‘Door bundeling van de contracten boeken we hier jaarlijks een voordeel van 12.000 euro. Dat is per school maar een besparing van zo’n 400 euro, wat nauwelijks de moeite lijkt. Maar door deze schaalomvang wordt het interessant’, aldus Janssen. Conexus heeft daarom ook andere inkoopstromen gebundeld, zoals de telefonie, arbodienstverlening, kopiëren, schoolmaatschappelijk werk, onderhoud van de alarmsystemen en de periodieke keuringen van speeltoestellen. Hiervoor waren geen Europese aanbestedingen nodig, maar er zijn wél financiële voordelen behaald.
'Schooldirecteuren kunnen zich nu concentreren op hun rol als onderwijskundig leider. Dat komt de kwaliteit van de scholen ten goede.'

Focus op onderwijs

Bijkomend effect is dat schooldirecteuren zich niet meer hoeven bezig te houden met inkoop. ‘Zij kunnen zich nu concentreren op hun rol als onderwijskundig leider. Dat komt de kwaliteit van de scholen ten goede’, zegt Janssen. ‘Ook daarom is het goed om de inkoop centraal aan te pakken.’

Externe inhuur

Conexus heeft voor één dag per week een deskundige aangesteld die zich bezighoudt met het contract- en klachtenbeheer, maar ook de inkoopstromen in kaart brengt en offertes opvraagt. Deze medewerker wordt via Pro Mereor ingehuurd. ‘Hiermee hebben we een professional binnengehaald die van wanten weet’, zegt Janssen. ‘Het prettige van Pro Mereor is dat het bedrijf de onderwijsprocessen en de gevoeligheden van de sector kent, en bovendien juridische ondersteuning biedt.’

Tekst: Lucy Beker

Recente Interviews
Bekijk alle Interviews