goedkope ledverlichting

Stichting Beheer Kindcentra heeft inkoopkenniscentrum Pro Mereor B.V. gevraagd de Europese aanbesteding LED verlichting voor haar verschillende locaties in goede banen te leiden.

Stichting Beheer Kindcentra (SBK) te Rosmalen is sinds 2011 een samenwerking tussen Stichting SIGNUM en Stichting ATO-Scholenkring. Onder leiding van Léon Hanssen zet het SBK team zich om in het algemeen uitvoering te geven aan facilitaire en gebouwvraagstukken rondom het beheer van kindcentra. De gemeente Den Bosch biedt substantiële financiële ondersteuning voor de plannen van dit LED project van SBK als onderdeel van de lokale verduurzamingsplannen. Na een kleinschalige pilot die goede resultaten heeft opgeleverd in het najaar van 2019 kon door SBK worden opgeschaald en de  Europese aanbesteding in gang worden gezet.

Deze overheidsopdracht bestaat kortgezegd uit demontage en afvoer van de oude armaturen/verlichting,  levering en montage van de nieuwe duurzame armaturen/verlichting en uitgebreide garantiediensten voor een periode van 10 jaar. De selectie en gunning wordt in  één procedure uitgevoerd en er is een splitsing van de opdracht in 2 percelen zodat ook kleinere regionale ondernemers zo een kans krijgen om in te schrijven. Doordat de werkzaamheden in vakantieperiodes 2021 zal worden uitgevoerd,  was een planning belangrijk. In de aanbestedingsdocumentatie zijn reguliere uitsluitingsgronden en specifiek op de opdracht van toepassing zijnde selectie eisen verwerkt. Voorts is uit de pilot naar voren gekomen dat de technische specificatie belangrijk zijn alsmede moeten bouwkundige eisen worden gesteld aan de uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn: armaturenboek, plattegronden, installatievoorschriften. Ook is door het projectteam aandacht besteed aan de logistieke en installatie mogelijkheden hetgeen achteraf bezien geheel anders uitpakt door de corona omstandigheden. Ook is lering getrokken uit het prijsmodel zodat we nauwkeurig een plafondbudget kunnen berekenen voor beide percelen. Dit biedt de stichting op voorhand financiële zekerheid over de uitkomst van deze aanbesteding. Tijdens de aanbesteding zijn er natuurlijk vragen gesteld over de specificaties en mogelijk interpretatie verschillen. Het resultaat van deze aanbesteding is geweldig nieuws voor scholen. Voor een beperkt budget zijn scholen voorzien van topkwaliteit led verlichting en kunnen zij hier decennia mee vooruit.
Deze aanbesteding is begeleid door de inkoopadviseurs van Pro Mereor. Zij hebben ruim 25 jaar ervaring met aanbesteden in het onderwijs en bieden vakinhoudelijke, projectmatige en juridische ondersteuning.

“We mogen weer tevreden zijn over de behaalde resultaten en opnieuw de goede samenwerking met Pro Mereor, bedankt! “Leon Hanssen

 

Recente Interviews
Bekijk alle Interviews