Aanbesteding Accountancy diensten Pro Mereor

Aanbesteding Accountancy diensten Pro Mereor

Pro Mereor heeft de aanbesteding van onder andere accountancydiensten begeleid bij Asko en Sarkon. Richard Winter is directeur bestuursbureau/controller bij Asko. Aan hem en aan Sandra Leijen, controller bij Sarkon, vroegen we hoe de samenwerking met Pro Mereor is bevallen.

‘Aanpak van Pro Mereor is correct, snel en proactief’

De ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel  Onderwijs) is  de grootste organisatie voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam en omstreken. Dagelijks zetten circa  900 professionals zich in voor zo'n​ 9.200 leerlingen op 32 scholen. Met de slogan ‘De ASKO verbindt met aandacht & ambitie’ drukt de organisatie uit dat zij in verbondenheid met elkaar, het personeel, de ouders en de samenwerkingspartners, kwalitatief goed onderwijs verzorgt.

Sarkon is de bestuurlijke organisatie van negentien basisscholen in de regio Noord-Holland-Noord. Voorzitter van het College van bestuur van Sarkon is dhr. Gert Jan Veeter. Samen met de directeuren van de negentien scholen werken algemeen directeur en stafbureau aan goed onderwijs op de Sarkon scholen.​

Asko heeft gekozen voor de aanbesteding, vertelt Richard Winter, omdat de aanbestedingsregelgeving voorschrijft welk aanbestedingstraject een organisatie dient te volgen. ,,Dit is mede afhankelijk van de omvang van de opdracht en in welke sector de organisatie actief is. Aan de hand daarvan volgt een enkelvoudige, meervoudige, nationale of Europese aanbesteding. In ons geval was dat een meervoudige aanbesteding voor accountantsdiensten en Europese aanbesteding voor de inhuur van uitzendkrachten.’’

Sandra Leijen, controller bij Sarkon, heeft de aanbesteding van het accountancy-project door Pro Mereor begeleid en vertelt dat haar organisatie conform het interne aankoopbeleid heeft gekozen voor aanbesteding. Leijen en Sarkon hebben op advies van een collegabestuur Pro Mereor benaderd. Daarnaast hebben ze nog twee organisaties benaderd. Leijen: ,,Het aanbod van Pro Mereor was het meest overtuigend.’’

Voor Winter en Asko geldt dat ze de begeleiding door Pro Mereor beter vinden dan die van de andere aanbieders. Zij hebben de afgelopen jaren met meer aanbestedingsspecialisten samengewerkt, maar dit beviel een stuk minder dan het traject met de specialisten uit Arnhem. Winter licht toe: ,,De trajecten worden vooraf nauwkeurig voorbereid, zodat de aanbestedingen zelf vlot zijn verlopen en hebben geleid tot de keuze van een kwalitatief goede leverancier tegen de beste prijs.”

Ging er dan helemaal niets mis in het aanbestedingstraject? ,,Nee,’’ antwoordt Sandra Leijen, de controller bij Sarkon, ,,We zijn niet tegen noemenswaardige zaken aangelopen.’’ Dit aanbestedingstraject liep van begin tot eind op rolletjes. Richard Winter liep wel tegen een paar zaken aan: ,,Bij de aanbesteding Uitzendkrachten was de vraag hoe je ervoor zorgt dat inschrijvende organisaties voldoende kwaliteit leveren tegen beheersbare prijzen in deze tijd van een tekort aan leerkrachten. Bij de aanbesteding accountantsdiensten: hoe zorg  je ervoor dat de accountant kritisch is naar de organisatie, de raad van toezicht ondersteunt bij haar toezichtsfunctie en de organisatie helpt om verder in control te komen? Daarbij is het aantal accountantskantoren dat actief is in de markt van het primair onderwijs afgelopen periode flink teruggelopen.’’

Het is Winter opgevallen dat je goed rechtstreeks contact hebt met Pro Mereor. ,,De specialisten zijn goed bereikbaar,’’ merkt hij op, of er is een vervanger beschikbaar. ,,De wensen van de klant worden goed vervuld, uiteraard in relatie tot wat wettelijk mogelijk is. De wensen van de Asko zijn goed opgepakt.’’ Ook Leijen is goed te spreken over de aanpak van Pro Mereor: ,,Die is correct, snel en proactief.’’

Een ander punt is de begeleiding door Pro Mereor. Sandra Leijen vindt die prima, al had ze niet anders verwacht. Ook Richard Winter vindt de begeleiding goed en op de wensen van de klant gericht. Hij zegt hierover: ,,De prijs is misschien iets hoger maar dat is het zeker waard.’’

Tenslotte aan beide contactpersonen de vraag of alles naar tevredenheid is afgerond en of ze opnieuw zouden kiezen voor Pro Mereor of dat ze het anders zouden aanpakken.

Leijen: ,,Alles is naar tevredenheid afgerond. In het vervolg zouden wij wellicht opnieuw kiezen voor Pro Mereor.’’

Winter: ,,Nee, ik zou het niet anders aanpakken. Ik zou weer voor Pro Mereor kiezen, het is een goede partij. We hebben afgelopen jaar drie aanbestedingen in samenwerking met Pro Mereor gedaan en die zijn alle naar tevredenheid verlopen. Pro Mereor heeft een prettige directe benaderbaarheid, van hoog tot laag. Er is bij Pro Mereor niet een enorme gelaagdheid in de organisatie, je hoeft niet te zoeken.’’

Recente Interviews
Bekijk alle Interviews