Aanbestedingscheck biedt uitkomst

Ontbreekt het in uw organisatie aan een aanbestedingskalender? En heb je onvoldoende zicht op je verplichtingenadministratie en zijn de contracten verspreid geregistreerd in de organisatie?

Dan biedt een aanbestedingscheck uitkomst en zorgt voor grip op je inkopen en uitgaven. Het helpt bovendien bij het gevraagde inzicht bij de rechtmatigheidscontrole door je accountant.

Valkuilen waar aanbestedende diensten bij de controle van de jaarstukken mee geconfronteerd worden zijn:

  • Aanbestedingsplicht (drempelwaarde): Vigerende regelgeving.
  • Procedurekeuze: Europees, nationaal, meervoudig onderhands of enkelvoudig onderhands.
  • Type opdracht: Levering, dienst of werk.
  • Het ontbreken van inkoopbeleid.
  • Het ontbreken van een compleet overzicht van aanbestedingen, contracten, looptijden en afspraken.

Een aanbestedingscheck is een quick scan waarbij tekortkomingen direct inzichtelijk worden gemaakt en korte en lange termijnoplossingen worden aangeboden.

Wat biedt een aanbestedingscheck?

  • Inzicht in aanbestedingsverplichtingen;
  • Inzicht in aanbestedingsrisico’s;
  • Toelichting groslijstmethodiek voor onderhandse aanbestedingen;
  • Uitgebreide aanbestedingskalender (prioritering, procedurekeuze, percelenregeling, type overeenkomst);
  • Strategisch advies.

Is dit artikel voor jou aanleiding voor een goed gesprek, heb je hulp nodig, neem contact op met onze specialisten, wij staan je graag te woord!

 

 

Recente Publicaties/artikelen
Bekijk alle Publicaties/artikelen