Informatieplicht energiebesparing

Wanneer is het van toepassing?
Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per aansluiting per jaar verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maat­regelen -met een terugverdientijd van vijf jaar of minder- te realiseren. Deze zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijsten Informatieplicht Energiebesparing (EML)
 
Wat moet u doen?
U moet vóór 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag (gemeente of provincie) laten weten (melding) welke energiebesparende maatregelen (EML) uw organisatie heeft getroffen. Dit moet gebeuren via het e-Loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u geen energiebesparende maatregelen neemt, moet u dat ook melden en daarvoor de reden opgeven.
 
Stappenplan
Om te voldoen aan de informatieplicht doet u het volgende:

  • Gebruik het Stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
  • Heeft u een informatieplicht bepaal dan aan de hand van  het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (onderwijs- of zorginstellingen) voor uw sector geldt en wat deze inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel; het echte rapporteren doet u in eLoket.
  • Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Bekijk de animatie eHerkenning aanvragen informatieplicht  hoe u dit moet doen.
  • Loop voordat u gaat rapporteren de complete EML voor uw bedrijfstak door op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML? Zet dan op een rij aan welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen die voor uw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
  • Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

Uitbesteden
U kunt bovenstaande werkzaamheden ook door ons in samenwerking met Energy Services uit Nieuwegein laten uitvoeren. Alle werkzaamheden om aan de verplichtingen voortvloeiend uit de informatieplicht energiebesparing te voldoen worden voor u uitgevoerd voor een vast bedrag van € 845,00, exclusief btw en per locatie.
 
Ook kunt u in het kader van de wettelijke verplichting voor gebruik van een energieregistratie-en -bewakingssysteem (energiebesparende maatregel GA1) een energiemonitoringsysteem (EBS) afnemen bij Energy Services. De kosten hiervoor bedragen € 250,00 per elektriciteits- en/of gasaansluiting per jaar.

WIlt u gebruik maken van ons aanbod om de benodigde werkzaamheden door ons te laten uitvoeren, meldt u aan via energie@pro-mereor.nl.