FAQ inkoopcollectief Elektriciteit en Gas

FAQ Elektriciteit en gas

Een hoge energierekening? De wens tot verlaging van uw kosten? Pro Mereor biedt het inkoopcollectief 'Elektriciteit en gas'. Ook uw organisatie kan zich daarbij aansluiten. Door gezamenlijk in te kopen kunt u veel geld besparen. Om het makkelijk te maken, hebben we onderstaande FAQ voor u opgesteld.

Wie kan er mee doen aan deze aanbesteding?
Elke organisatie kan deelnemen ongeacht omvang. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein.

Wat is de rol van Pro Mereor?
Pro Mereor is adviseur en behartigt de belangen van de deelnemers van het inkoopcollectief. De rol van Pro Mereor is het uitvoeren van het aanbestedingstraject (om de vier jaar).  Daarnaast is Pro Mereor verantwoordelijke voor de volgende werkzaamheden:

 • Clicken leveringsprijzen;
 • Contractmanagement raamovereenkomst;
 • Periodieke overleggen met leveranciers;
 • Ondersteuning en escalatie bij problemen tussen deelnemer en leverancier;
 • Jaarlijkse factuurcontrole op verzoek.

Wat zijn prijsclick en hoe gaat dit in zijn werk?
Leveringsprijzen voor deelnemers worden jaarlijks vastgelegd doormiddel van prijsclicks. Pro Mereor volgt de prijsontwikkelingen en de marktontwikkelingen. Afhankelijk van de clickstrategie klikken wij op bepaalde momenten delen van het totaalvolume van alle deelnemers vast tegen bepaalde markttarieven. Dit leidt tot minder prijsfluctuatie, verzekering van marktconforme tarieven of zelfs scherpere tarieven en hierdoor worden extreme schommelingen in de leveringstarieven voorkomen.  Ieder jaar in december delen wij de tarieven voor het opvolgende jaar met al onze deelnemers.

Wat is de raamovereenkomst
Dit is de overkoepelende (regelende) overeenkomst die namens alle deelnemers en op basis van de Europese aanbesteding is overeengekomen met de leverancier(s).

Wat is de deelnameovereenkomst?
De Overeenkomst tussen Deelnemer en Adviseur, voor deelname aan het inkoopcollectief, voor de minimale looptijd van de aanbestedingsperiode. Voor meer informatie kunt u kijken in de deelnameovereenkomst aan de rechterkant van deze pagina.

Wat is de individuele leveringsovereenkomst?
Deze overeenkomst is een bijlage bij de raamovereenkomst en wordt gebruikt door de leveranciers om hun administratieve verplichtingen te borgen. De individuele leveringsovereenkomst is ondergeschikt aan de raamovereenkomst. Daardoor bent u altijd verzekerd van leveringen onder de juiste voorwaarden.

Hoe wordt er rekening gehouden met specifieke inkoopbehoeften?
Iedere aanbesteding wordt uitgevoerd met een inkoopteam waarin de deelnemer een afgevaardigde namens zijn organisatie (eisen en wensen) kan laten vertegenwoordigen. Bij collectieve inkoop doet een deelnemer in enige mate afstand van individuele behoeftes. Bij het inkoopcollectief wordt uitgegaan van het volgende principe: Collectief waar het kan en individueel waar het moet. Concreet houdt dit in dat inkoopbehoeften zowel in collectief als individueel verband worden verwerkt in de aanbesteding. Dit zorgt ervoor dat de inschrijvende partijen moeten voldoen aan veel minimale eisen, maar dit laat specifieke wensen open zodat deze per klant ingericht kunnen worden. 

Wat zijn de kosten voor deelname?
De tarieven die u als deelnemer voor de componenten elektriciteit en gas betaalt aan Pro Mereor, zijn als volgt vastgesteld:

Kosten deelname

Wat wordt er van mij als organisatie verwacht?
Als deelnemer dient u een contactpersoon aan te stellen namens uw organisatie. De contactpersonen zijn voor afstemming met Pro Mereor, de leveranciers, en verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie voor de aanbesteding. Daarnaast wordt er verwacht dat zij gedurende de looptijd van het contract aanspreekpunt zijn voor uw organisatie.  

Wat is de looptijd van de deelnameovereenkomst met Pro Mereor? 
De looptijd van het contract is te allen tijde gelijk aan de looptijd van de afgesloten overeenkomst met de leverancier en normaliter vier (4) jaar. De huidige contractperiode loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. De opvolgende contractperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023

 • De start van het huidige contract was 1 januari 2016, daarbij is het mogelijk per kalenderjaar in te stappen in het collectief.
 • De start van het opvolgende contract is 1 januari 2020, daarbij is het mogelijk per kalenderjaar in te stappen in het collectief. 

Voor meer informatie kunt u kijken in de deelnameovereenkomst aan de rechterzijde van deze pagina. 

Voor meer informatie over de activiteiten klik hier

Kan ik op elk moment uitstappen?
U kunt de deelname aan het collectief per kalenderjaar tussentijds beëindigen waarbij het lopende jaar wordt uitgediend. Zie voor meer informatie hierover artikel 7 van de deelnameovereenkomst. Losse locaties kunnen altijd tussentijds worden aan- en afgemeld bij expansie of krimp.  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via energie@pro-mereor.nl

Welke voordelen zijn er om mee te doen? 

 • Géén duur lidmaatschap van koepelorganisaties vereist;
 • Transparante afspraken met energieleveranciers, zonder verborgen honoraria;
 • Vaste leverancier(s) en voorwaarden voor de levering van elektriciteit;
 • De leveringsprijzen worden jaarlijks strategisch vastgeklikt;
 • Algemeen contractbeheer door Pro Mereor;
 • Op verzoek factuurcontrole door Pro Mereor;
 • Hoe groter het aantal aansluitingen des te lager zijn uw vaste jaarlijkse deelnamekosten;
 • Ondersteuning bij informatieplicht.

Welke tarieven heeft het inkoopcollectief?
Voor de actuele tarieven kunt u contact opnemen met Pro Mereor via energie@pro-mereor.nl of u kunt de besparingscheck doen op besparingscalculator.

Kan ik ook duurzame energie afnemen?
Ja, dit is mogelijk. Onze leveranciers kunnen 100% duurzame varianten aanbieden. U heeft verschillende mogelijkheden tot vergroening, van standaard tegen nul extra kosten, tot uitgebreide opties tegen de meest actuele opslagen.

Ik heb zonnepanelen. Kan ik ook elektriciteit terug leveren?
Ja, dat is mogelijk. Teruglevering van elektriciteit is onderdeel van onze aanbestedingen en wij hebben met onze leverancier hier goede afspraken over gemaakt. Mocht u hierover meer informatie willen ontvangen, kunt u contact opnemen via energie@pro-mereor.nl     

Is het mogelijk om zelf mijn verbruik gegevens in te zien en aansluitingen te muteren?
Tijdens de aanbestedingsprocedure stelden de leveranciers een digitale omgeving beschikbaar. Hierin beschikt u als deelnemer over een digitaal dossier. In dit dossier kunt u informatie raadplegen over verbruik, facturen, etc. Daarnaast kunt u mutaties doorgeven, zoals een gewijzigd bankrekeningnummer of een naamswijziging. Mocht u geen toegang (meer) hebben tot uw digitale dossier, dan kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.