Privacybeleid

Pro Mereor B.V. (hierna te noemen: Pro Mereor) verwerkt en beheert uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan ons stelt. De Wet bescherming persoonsgegevens bevat algemene normen voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De hoofdregel is dat verwerking van persoonsgegevens alleen met toestemming en medeweten van de betrokkene plaatsvindt.

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om uw vragen te beantwoorden of u onze nieuwsbrief te sturen of u op de hoogte te stellen van producten of diensten die wellicht interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief van Pro Mereor niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Voorts worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Pro Mereor, tenzij Pro Mereor dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verkregen.

De website maakt ook gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Informatie die Google verzamelt is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Pro Mereor kan niet zien welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website aflegden. Pro Mereor gebruikt de anonieme statistieken om de geboden informatievoorzieningen en navigatiestructuur op de website te verbeteren en globale gebruikersstatistieken te genereren.

Tevens maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen zodra u onze website bezoekt. Via de website van Pro Mereor worden alleen functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die er voor zorgen dat de website goed functioneert. Zo kunnen deze cookies informatie onthouden die u invult als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief of het uitlezen van de instellingen van uw browser om de website op een juiste wijze op uw beeldscherm te krijgen.

De website van Pro Mereor bevat een aantal links die niet in opdracht van Pro Mereor zijn vervaardigd. Pro Mereor heeft hierover geen enkele zeggenschap. Wij verzorgen uitsluitend links naar andere websites ter (aanvullende) informatie. Het is mogelijk dat andere websites een eigen privacybeleid hanteren en wij adviseren u dit privacybeleid goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van deze websites.

Pro Mereor heeft specifieke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uitsluitend personen van Pro Mereor toegang te geven tot uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de desbetreffende persoonsgegevens zijn verzameld. Pro Mereor bewaart uw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, tenzij Pro Mereor op grond van een wettelijke bepaling verplicht is uw persoonsgegevens langer te bewaren

Pro Mereor behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Elke wijziging zal op de website worden gepubliceerd. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het Privacybeleid.

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw  persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u andere vragen heeft over dit Privacybeleid kan u Pro Mereor bereiken op info@pro-mereor.nl.

© Pro Mereor B.V. oktober 2015