Inkoopanalyse

Hoog tijd voor een inkoopanalyse! De inkoopanalyse van Pro Mereor geeft u concrete aanbevelingen en legt de basis voor inkoopprofessionalisering en structurele kostenbesparingen.

Weet u:

  • Hoe groot uw inkoopvolume is?
  • Hoeveel leveranciers u heeft en hoeveel facturen die leveranciers per jaar sturen?
  • Welk deel van uw inkoop via contracten wordt ingekocht?
  • Hoeveel inkoopsegmenten u heeft en wat het inkoopvolume per inkoopsegment is?
  • Voor welke segmenten/percelen u aanbestedingsplichtig bent?
  • Hoeveel leveranciers u per segment/perceel heeft?
  • Hoe het volume per bedrijfsonderdeel is verdeeld?               

Als u op bovenstaande vragen geen antwoord heeft is het tijd voor het uitvoeren van een professionele inkoopanalyse. Een besparingscheck die bestaat uit een kwantitatief- en een kwalitatief onderzoek plus het uitgebreid in kaart brengen van de inkoopfunctie.                       

Waar wordt wat gekocht door wie?

De kwantitatieve analyse geeft u inzicht in de volgende vragen:

  • Waar wordt ingekocht: vaststellen huidige leveranciers;
  • Wat wordt ingekocht: vaststellen huidige segmenten/percelen;
  • Wie koopt in: vaststellen inkoop per bedrijfsonderdeel.

Wij maken een download van alle facturen uit een recente periode van 12 maanden en koppelen deze gegevens o.a. aan het rekeningschema, het grootboek en de leveranciersbestanden.

 

Vervolgens worden alle leveranciers c.q. facturen toegewezen aan inkoopsegmenten.Vanuit deze integrale database worden diverse dwarsdoorsneden gemaakt om uw inkoop adequaat te analyseren. Bij overheidsorganisaties worden inkoopsegmenten bovendien direct gekoppeld aan CPV-codes, zodat inzichtelijk wordt welke percelen aanbestedingsplichtig zijn.

Kwalitatieve analyse

Daarnaast wordt een kwalitatieve analyse uitgevoerd. Pro Mereor interviewt een groot aantal sleutelpersonen binnen uw inkooporganisatie, zoals budgethouders, afdelingshoofden, inkopers en bestellers. Ook worden contracten en andere relevante documenten vergaard. Op basis van de interviews en verzamelde informatie worden de huidige situatie, de inkooporganisatie, de inkoopprocessen en inkoopsystemen grondig geanalyseerd.

De basis voor inkoopprofessionalisering

Met de resultaten van de inkoopanalyse geven wij u concrete aanbevelingen waarmee u direct aan de slag kan. Het legt de basis voor inkoopprofessionalisering en structurele kostenbesparingen. Indien gewenst is het ook mogelijk om alleen het kwantitatieve of alleen het kwalitatieve gedeelte van de inkoopanalyse uit te voeren.
 

Kostenbesparingsproject

In tijden van forse bezuiginingen is het goed te weten dat besparen op de inkoop vrijwel altijd mogelijk is. Pro Mereor kan u daarbij helpen door in eerste instantie een inkoopanalyse uit te voeren. Ook een compleet besparingstraject met resultaatverplichting is mogelijk. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Contact

Bent u benieuwd naar wat Pro Mereor voor u kan betekenen op het gebied van inkoopprofessionalisering en structurele kostenbesparingen? Neem contact met ons op via 026 370 14 76 of de contactbutton.